Ana içeriğe atla

SUBÜ Turizm Fakültesi, geleceğini kendi çabası ve niteliği üzerine kurmayı hedefleyen, turizm endüstrisini bir kariyer alanı olarak gören ve bu endüstrinin bir parçası olmaya karar veren yüzlerce öğrencisiyle turizm eğitiminde önemli bir kurum haline gelmiştir. Bugün, lisans düzeyinde dört bölüm, yüksek lisans düzeyinde üç program ve doktora düzeyinde bir programla öğretim faaliyetlerimiz sürmektedir. 2002 yılında başlayan bu yolculuk daha geniş öğretim kadrosu, daha kapsamlı maddi olanaklar ve daha güncel müfredatla devam etmektedir. Bir yandan da turizm endüstrisinde önemli konumlara gelen mezunlarımız ve endüstri içerisinden sayıları her geçen gün artan paydaş ve işbirliklerimizle daha da güçlenmekteyiz. 

Fakültemizin temel odağı, turizm endüstrisine yönelik istihdam edilebilir, yönetim bilgi ve becerisini kazanmış, özgüveni yüksek, sektörel işleyişe hâkim ve turizmin belli bir alanında uygulama becerisine sahip kişiler yetiştirmektir. Bu yaklaşımla; öncelikle uygulamalı eğitimin gereğini yerine getirmeye, öğrencilerimize uygulama olanakları oluşturmaya, diğer yandan da onların işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik kabiliyetlerine katkı sunmaya yönelik programlar geliştirmekteyiz. Öğretimin gerek konusu, gerek materyal ve yöntemleri ve gerekse öğrenen ve öğreten özelliklerinin sürekli değişmesine bağlı olarak da bu çabamızı sürekli kılmaya çalışıyoruz.

Fakültemizin özel sektör kuruluşları nezdinde ciddi bir itibara sahip olduğunu sektörel temaslarımızdan biliyoruz. Bunun yanında, bu kuruluşlardan geribildirimler alarak müfredatımızı güncelliyor ve öğrencilerimizi uygulama odaklı olarak, kariyer geliştirme konusunda yönlendirmeye devam ediyoruz. Başarılı mezunlarımızla da öğrencilerimizi bir araya getiren çalışmalar yapıyoruz.

Öğrencilerimizi, girişimci, kararlı, çalışkan, milli değerlerine bağlı, bilimin ışığında düşünen ve faaliyet üreten kişiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Uyguladığımız bütün öğretim süreçlerinin en başta öğrencilerimize faydalı olmasını, onların geleceğe hazırlanmasında en yüksek katkıyı sağlamasını, sonrasında da Türkiye’de turizm sektörünün gelişimine güç vermesini dilerim. 

 

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY

Dekan