Ana içeriğe atla

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılı BAHAR yarıyılı sonunda %10'a girerek harç ödemesi yapacak öğrenci listesi ekte yayınlanmıştır.

SUBU  UYGULAMA ESASLARI

Yüzde 10 Başarı Değerlendirmeleri (SUBÜ Yönetmelik 6/5. Md. )

MADDE 22 - (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2) Yüzde 10 başarı değerlendirmesinde bakılan yarıyıl sonunda dönem ortalamasına göre öğrenciler belirlenir. Dönem ortalaması 2,00 altında olan öğrenci değerlendirmeye alınmaz.
(3) Öğrencinin değerlendirmenin yapıldığı dönem ve önceki dönemlere ait bütün derslerini almış ve başarmış olmalıdır.

(4) Staj ders/dersleri olan programlarda %10 değerlendirmesinde öğrencinin staj ders/derslerine bir takvim yılı içerisinde yazılmış olması yeterlidir.

(5) Güz yarıyılı sonunda %10’a giren öğrenciler tespit edilirken güz yarıyılı sonu sınavları ile bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi arasında sürenin kısa olması nedeniyle listeler bahar yarıyılı başlangıcından itibaren bir ay içerisinde tespit edilir. Öğrencinin bahar yarıyılında ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

(6) Öğrenci sayısı belirlenirken normal öğrenim süresini aşan öğrenciler sayılmaz ve değerlendirmeye alınmaz.

(7) Üstten alınıp başarısız olunan dersler %10 değerlendirmesini etkilemez (öğrenci %10 dilimine girebilir), aktif yarıyıl ortalamasına bakılır.

(8) Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrencilerin notların intibakının gecikmesi, Yönetim Kurulu Kararı ile not değişikliği, vb. nedenlerle notların sisteme geç işlenmesi durumunda %10’a giren öğrenci listesine alınamayan öğrencilerin durumları öğrencinin başvurusu üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(10) Yüzde 10 değerlendirmesinde son sıradaki öğrenci ile aynı ortalamaya sahip öğrenciler de değerlendirmeye alınır.