Ana içeriğe atla

SUBÜ Turizm Fakültesi, geleceğini kendi çabası ve niteliği üzerine kurmayı hedefleyen, turizm endüstrisini bir kariyer alanı olarak gören ve bu endüstrinin bir parçası olmaya karar veren yüzlerce mezunu ve devam eden öğrencisiyle turizm eğitiminde önemli bir marka haline gelmiştir. Bugün, lisans düzeyinde dört bölüm, yüksek lisans düzeyinde dört ve doktora düzeyinde iki programla öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2002 yılında başlayan bu yolculuk daha geniş öğretim kadrosu, kapsamlı maddi olanaklar ve güncellenen müfredatla devam etmektedir. Turizm endüstrisinde önemli kariyerlere ulaşan mezunlarımız ile mezunlar derneğimizin (SATUMED) yoğun desteği ve endüstrinin her alanından sayıları sürekli artan paydaş ve ortaklarımızla daha da güçlüyüz. 

Fakültemizin en önemli hedefi, turizm endüstrisine yönelik istihdam edilebilir, yönetim bilgi ve becerisine sahip, özgüveni yüksek, endüstriyel gelişime hâkim ve turizmin belli bir alanında uygulama yeteneği olan kişiler yetiştirmektir. Bu yaklaşımla öncelikle uygulamalı eğitimin gereğini yerine getirmeye ve öğrencilerimize daha fazla uygulama olanakları sunmaya, diğer yandan onların işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik kabiliyetlerine katkı sağlamaya yönelik programlar geliştirmeye devam ediyoruz. Öğretimin konusu, materyal ve yöntemleri ve öğrenen ve öğreten özelliklerinin sürekli değişmesine bağlı olarak bu çaba ve çalışmaları da sürekli güncelliyoruz.

Fakültemizin özel sektör açısından yüksek tanınırlığı ve itibarının farkındayız. Bu imajı sürekli kılmaya ve daha da geliştirmeye yönelik gayretlerimiz her geçen gün artmaktadır. Ayrıca özel sektörden gelen geribildirimler ve önerileri dikkate alarak müfredatımızı güncelliyor ve öğrencilerimizi uygulama odaklı kariyer geliştirme konusunda yönlendirmeye devam ediyoruz. Başarılı mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getiren çalışmaları planlıyoruz. Lisansüstü öğretimdeki başarımız Türkiye genelindeki üniversitelerin akademisyen tercihi ve istihdamında kendisini ispatlamaktadır.

Öğrencilerimizi, girişimci, kararlı, çalışkan, milli değerlerine bağlı, bilimin ışığında düşünen ve faaliyet üreten kişiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Uyguladığımız bütün öğretim süreçlerinin en başta öğrencilerimize faydalı olmasını, onların geleceğe hazırlanmasında en yüksek katkıyı sağlamasını, sonrasında da Türkiye’de turizm endüstrisinin gelişimine katkı vermesini ümit ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu yolda önce sağlıklı ve huzurlu sonra başarılı bir gelecek diliyorum. 

 

Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK

Dekan