Ana içeriğe atla

Vizyonumuz

Cumhuriyetimizin 100. yılında nitelik ve nicelik itibariyle en zengin akademik kadro ile öğrenciler tarafından en çok tercih edilen turizm fakültelerinden biri  olarak yerel-ulusal-uluslararası alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerine en fazla sayıda yönetici yetiştirmiş olmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli akademik kadronun yetişmesine en yüksek oranda katkıda bulunmaktır.

 

Misyonumuz

Fakültemiz turizme yönelik yönetici ve akademisyen yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu kapsamda temel görevlerimiz şunlardır:

a. Öğrenci odaklı bir anlayışla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini öncelik edinmek.

b. Akademik bilgi üretimi yapmak.

c. Sürekli kendini yenileyen ve bildiklerini sektöre uygulamalarla pekiştiren eğitim kadrosuna sahip olmak.

d. Milletimizin değerlerini yeni kuşaklara aktarırken onların birer dünya vatandaşı olarak da gelişimlerini sağlayan evrensel perspektifi kazandırmak.

e. Kurum içerisinde katılımcı süreçlerin hayata geçirildiği takım çalışmasının esas alındığı biz duygusunun baskın kılındığı ve ast-üst ilişkilerinin esnek olduğu ve mentorluk boyutunda olduğu bir kültür oluşturmak.

f. Lisansüstü programlarla ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli akademik kadronun yetişmesine katkıda bulunmak.

g. Turizm sektörünün sorunlarına analitik yaklaşımla kalıcı çözümler üretmek.

h. Halkı turizm konusunda bilgilendirerek onların turizmi anlamalarını ve yaşamalarını sağlamak.

i. Sakarya'nın kültürel ve turizm kaynaklarının keşfedilmesi ortaya çıkarılması ve geliştirilerek kullanılması konusunda kapasite ve bilinç oluşturmak.