Ana içeriğe atla

Fakültemizin ilk kuruluşu 2016 yılında Sakarya Üniversitesi’ne bağlı olarak gerçekleşmiştir. Daha sonra 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ancak bu fakültenin temelini oluşturan Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalının tarihçesi çok daha eskiye dayanmaktadır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü ilk olarak 2001-2002 akademik yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  2011-2016 yılları arasında İşletme Fakültesi'nde ve 2016 yılında itibaren ise yeni kurulan Turizm Fakültesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölüm yaklaşık 19 yılda 1500 mezun vermiştir. 

Lisansüstü düzeyde ilk olarak 1998-1999 akademik yılında İşletme Anabilim Dalı altında kurulan Turizm İşletmeciliği Bilim Dalında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Daha sonra 2002 yılında Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim dalımız 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlanmıştır. Anabilim Dalı yaklaşık 22 yılda 50 bilim doktoru ve 200 bilim uzmanı mezun vermiştir. Mezunlarımızın çoğu Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakültemiz 4 temel bölüm üzerinde kurulmuştur. Bunlar;

Turizm İşletmeciliği Bölümü (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Lisans-Yüksek Lisans)

Turizm Rehberliği Bölümü (Lisans)

Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Lisans)

Fakültemiz kuruluşundan bu yana Marmara Bölgesi'ndeki turizm işletmeleriyle yakın işbirliği sayesinde öğrencileri için karşılıklı bilgi paylaşımı, staj olanakları ve mezunları için istihdam olanakları sağlamıştır. Böylece mezunlarına % 70 garantili istihdam sağlayabilecek önemli fakültelerden biri haline gelmiştir. Fakültemizin bölgesel turizm sorunlarını ele alan çalışmaları ve projeleri devam etmektedir. Bünyesinde halen 6 Profesör, 5 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Dr. Araştırma Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.