Ana içeriğe atla

Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans düzeyinde  2001-2002 eğitim-öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesi içinde öğretim faaliyetine başlamış olup, 2011-2016 yılları arasında  İşletme Fakültesi bünyesinde  öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.  2016 yılında ise yeni kurulan Turizm Fakültesi bünyesine aktarılmış olup eğitim-öğretim faaliyetlerini bu çatı altında sürdürmektedir. Bölüm 2016 yılı sonu itibariyle yaklaşık 1200 öğrenci mezun vermiştir.

Lisansüstü düzeyinde ise, Turizm İşletmeciliği Enstitü Bilim Dalı ismi ile ,İşletme Anabilim Dalı altında bir Bilim Dalı olarak 1998-1999 akademik yılında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Turizm işletmeciliği bölümünün kurulmasıyla birlikte 2002 yılından itibaren müstakil bir anabilim dalı haline dönüşerek Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalı ismini almıştır. Doktora düzeyinde ise, Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalı Doktora Programı 2010-2011 akademik yılının hem güz hem de bahar yarıyılında öğrenci kabul etmeye başlayarak yoğun talebe cevap vermeye devam etmektedir. 2016 yılı sonu itibariyle Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalından yüksek lisans ve doktora düzeyinde 115 bilim uzmanı ve bilim doktoru mezun olmuştur. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent unvanlarıyla akademik faaliyetlerine devam etmektedirler.

Bölüm kurulduğu yıldan itibaren özellikle Marmara Bölgesinde faaliyette bulunan turizm işletmeleriyle kurmuş olduğu yakın işbirlikleri sayesinde karşılıklı bilgi paylaşımı, öğrencilerine staj imkanları ve mezunlarına istihdam imkanlarını sağlamıştır. Bu sayede mezunlarına %70 garantili istihdam sağlayabilen ender bölümler arasına girmiştir. Bunun yanında bölge turizminin sorunlarına yönelik çalışmalar ve projeler yapılmaya devam etmektedir. Her yıl düzenlenmekte olan ve 2017 yılında onaltıncısı yapılacak olan Turizm Sempozyumu bunun güzel bir örneğidir. Halen bünyesinde 3 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ,5 Araştırma Görevlisi ve 1 Okutman bulunmaktadır.